Sammenlign refinansiering og finn et billig pristilbud

Sammenlign refinansiering og finn et billig pristilbud post thumbnail image

Renten på refinanseringslån kan variere svært mye. De ulike bankene og finansinstitusjonene har enkelte ganger veldig ulike rentesatser, for samme type lån. Du bør derfor vite hvordan du skal gå fram, for å få det beste tilbudet. Dette innebærer også den beste renten og betingelsene.

Du kan i mange tilfeller forhandle rentenivået betraktelig ned. Dette gjøres ved å sammenligne ulike muligheter, banker, finansinstiusjoner og lånemeglere. Derfor lønner det seg å bruke litt tid på denne prosessen. I denne artikkelen skal vi se på ulike muligheter for å sammenligne banker for å finne det beste tilbudet.

Hva er refinansiering

Å refinansiere betyr å erstatte ett lån med et annet. Du sletter det gamle lånet, og tar opp et nytt. Poenget med denne prosessen, er å få et lån med bedre rente og betingelser. Du kan også samle flere lån til ett, eller legge sammen et lån med et annet.

Du kan refinansiere de fleste typer lån. For privatpersoner gjelder dette både huslån, billån, forbrukslån og kredittkortgjeld. Særlig dyr kredittgjeld og smålån, kan det være svært lønnsomt å samle og refinansiere til ett lån, med bedre betingelser. Det er fordi disse lånene i utgangspunktet har svært høy rente.

Også huslån kan det være lønnsomt å refinansiere. Selv om boliglån har langt lavere rente enn forbrukslån og kredittlån, utgjør dette for mange svært store beløp. Mange har huslån på flere millioner. Da kan selv små renteforskjeller utgjøre en betydelig forskjell i de månedlige låneutgiftene.

Fordeler

I tillegg til lavere rente, er det flere andre fordeler og goder knyttet til refinansiering. Du kan for eksempel få lenger eller mer fleksibel nedbetalingstid på det nye lånet. Slik vil du stille sterkere om du er i, eller kommer i, en økonomisk vanskelig situasjon.

Hvis du refinansierer i form av å samle flere lån til ett, vil du også spare penger på månedlige gebyrer. I stedet for å betale flere gebyrer knyttet til hvert avdrag, vil du kun betale ett. Du tenker kanskje at gebyrer ikke utgjør så mye, men se på dette regneeksempelet:

Betaler du 60 kroner i gebyr på 4 lån, utgjør dette 240 kroner per måned, og hele 2 880 kroner på ett år. Reduseres antall lån til ett, med ett innbetalingsgebyr, vil du kun betale 60 kroner per måned, og 720 kroner per år. Forskjellen er 2 160 kroner årlig.

Slik sammenligner du tilbud

For det første bør du undersøke hvilket lån som passer til ditt eget behov. Alle har forskjellig økonomi, og lånet som er riktig for en person, trenger ikke å være riktig for en annen. Du må dermed finne ut hvor mye du trenger å låne eller refinansiere.

Etter å ha kartlagt behov, bør du sammenligne renten fra flere banker som tilbyr den type lån du trenger. Det finnes flere gode sammenligningstjenester for lån på nett, blant annet Finansportalen. Det kan være store renteforskjeller mellom de ulike bankene og finansinstitusjonene. Dette vil ha stor betydning for kostnadene.

Du bør alltid sammenligne den effektive renten. Det er denne renten som speiler den virkelige prisen på lånet, inkludert gebyrer og kostnader. I markedsføringskampanjer bruker bankene den nominelle renten. Denne kan være misvisende. Bankene er pliktig til å oppgi den effektive renten, men den kommer ofte med liten skrift.

Fordeler og ulemper

Fordeler med refinansiering

  • Lavere rente og færre gebyrer
  • Mer fleksibilitet i forhold til avdragstid

Ulemper med refinansiering

  • Øker du nedbetalingsperioden, øker du også tiden den effektive renten skal beregnes

Bedrifter og refinansiering

Det er ikke bare privatlån, som boliglån, forbrukslån og kredittlån som refinansieres. Også mange små og store bedrifter har behov for dette. Finansavisen melder at Kjell Inge Røkke har refinansiert to lån, ett på 160 millioner dollar, og et annet lån på 145 millioner dollar.

De fleste opererer ikke med så høye beløp. Eiere av både små og store bedrifter, bør likevel se på mulighetene for å refinansiere gjelden selve bedriften har. Du bør først henvende deg til din faste forretningsbank. Undersøk også alltid mulighetene hos konkurrerende banker. Disse kan også gi gode tilbud.

Hvis en konkurrent tilbyr bedre rente og betingelser, bør du forhandle med din faste bank. Hør om de kan gi et lignende tilbud. Dersom de ikke kan tilby like gode eller bedre betingelser, er det ingenting i veien for å bytte bank. Slik kan du spare mye penger.

Bruk en lånemegler

Ved å bruke en lånemegler kan spare både tid og penger. Denne tar i mot søknad om å refinansiere. Søknaden videresendes deretter til aktuelle banker og finansinstitusjoner som tilbyr passende lån. Slik kan du spare mye tid på å sende kun én søknad, i stedet for mange.

Eksempler på ledende lånemeglere som tilbyr refinansiering for privatpersoner er Lendo, Finanstipset og Lånemegleren. En lånemegler vil også kunne gi tips og råd underveis i låneprosessen. Det er alltid lurt å ha god oversikt over egen økonomi før du søker. Dette gjelder uansett om du bruker en lånemegler eller ikke.

Med god kontroll på din egen økonomi, vil du lettere kunne finne riktig lån for din situasjon. Dette inkluderer både de beste rentene og betingelsene. Før du søker, bør du vite omtrent hvor store inntekter og utgifter du har hver måned. Hvor mye gjeld du har totalt, er også viktig.

Søkevilkår

Du bør kjenne vilkårene før du søker. Aldersgrensen er blant annet 18 år. Det settes krav til fast inntekt til å betjene det nye lånet. Du kan heller ikke ha for mye gjeld totalt. Særlig for yngre låntakere, kan Obos være gunstig aktør.

Å refinansiere med betalingsanmerkninger

Du vil som regel få avslag på din søknad, dersom du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Dette innebærer veldig stor risiko for bankene. Du bør derfor kvitte deg med eventuelle betalingsanmerkninger før du søker om lån. Anmerkningene vil derimot forsvinne så fort du gjør opp for deg.

Oppsummering

Du kan refinansiere i den banken du har. Det lønner seg likevel å sammenligne flere banker og tilbud. Slik finner du den laveste renten, og de beste tilbudene. Ikke se kun på renten, men på tilbudet som en helhet. Dette inkluderer både rente, nedbetalingstid, gebyrer og fleksibilitet.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg om refinansiering?

Det er enklest å søke på nett, for raskest svar.

Hvor mye kan refinansieres?

Det avhenger av din egne økonomiske situasjon, inntekter, utgifter og gjeld.

Hvor raskt får jeg svar?

De fleste søkeprosesser går automatisk, slik at du får svar umiddelbart.

Hvorfor varer renten på refinansieringslån så lenge?

Renten vil variere mye ut fra din egne økonomiske situasjon.

Er det en aldersgrense for å refinansiere?

Alle som tar opp nye lån må være fylt 18 år.

Er det mulig å refinansiere forbrukslån?

Forbrukslån kan noen ganger refinansieres med sikkerhet eller pant i bolig.

Related Post